بانکت: ایجاد پله در کف خاکریزهای ناهموار

دراواسیون: بازگشایی مسیر جریان آب در ورودی یا خروجی یک پل

تنقیه: تمیز کردن و باز کردن و برداشتن گل و لای از پل موجود

ژوئن: همون درز انبساط

دور (با تلفظ dever): شیب عرضی راه

بیه: زاویه انحراف آکس یک پل نسبت به عمود بر جاده

بستر روسازی (سابگرید): به سطح زیر روسازی راه می گویند. (روسازی شامل ساب بیس + بیس + آسفالت است)

راکفیل (سنگریزی): خاکریزی ای که حداقل بیش از 30% مخلوط سنگی با دانه های بزرگتر از 6 اینچ داشته و می توان در لایه های 30 تا 60 cm استفاده کرد (ضخامت خاکریز معمولی حداکثر 15 cm است). طبق نشریه 101 تا 1 متر مانده به سابگردید (بستر روسازی) می توان از راکفیل استفاده کرد.

VSS: آزمایش سنجش ظرفیت باربری راکفیل. (در راکفیل به خاطر وجود دانه های سنگی امکان استفاده از آزمایش تراکم -کمپکشن - وجود ندارد به همین خاطر از این آزمایش استفاده می کنند)

آور سایز: خارج از رنج بودن (بزرگتر بودن) اندازه مصالح سنگی در منحنی دانه بندی.


پاکت: به جام بیل مکانیکی یا لودر می گن

پیکور: همو چکش هیدرولیکی (که به جای پاکت بیل مکانیکی نصب می شه)

کوله: به دیوار پل می گن.

باربکان: لوله هایی که جهت زه کشی آب در کوله و دستک پلها ( یا هر جای دیگه) مورد استفاده قرار می گیرند (در هنگام بتن ریزی نصب می شن)

استرپینگ: برداشت خاکهای نباتی (راهسازی)

واریانت: تغییر نقشه مسیر راه به علل مختلف (راهسازی)

برم: ایجاد پله در ترانشه هایی که معمولا از 8 متر بیشتر باشند برای جلوگیری از افتادن سنگ در مسیر راه و همچنین پایداری بیشتر شیب خاکبرداری./معمولابه عرض 3 متر/
[ جمعه سیزدهم خرداد ۱۳۹۰ ] [ 14:12 ] [ حامد طالعی ]
About

این وبلاگ سعی دارد مطالب کاربردی و اخبار در حوزه راهسازی را ارائه نماید